Job AlertCLICK ON WHATSAPP SYMBOL TO JOIN US ON WHATSAPP! Save "9574844414" as Education New. Now, send "Add Me" & "Your Name" Job Alert

Popular Posts

Shikshako Ni Badli Ange Rajuaaat Par Ek Najar.

Shikshako Ni Badli Ange Rajuaat Par Ek Najar.

BEST TEACHER AWARD FILE NAMUNO AND PARIPATRA.

Ghana Divas Thi Badha Shikshako ne ek Prashn Thato Haase Ke Temni Badli Kyare Thashe te Ange Sangh Dwara Prathamik Shikshako ni Badli Ange Rajuaat Karvama Aavi Chhe Jena Thaki Tuka Bhavishyama Prathamik Shikshako ni Badli Hath Par Lai Shakay Tem Lage Chhe. Jena Thaki Ghana Shikshako ke Je potana atanma Java Mangta Hoy Chhe Temne potana Vatan No Labh Thay Ane aa Varshe Vikalp Camp pan Thaya Nathi Jeti Pahela Vikalp na Camp Ane PAchhi Op Thata Shikshako Ni Badli Tyar Bad Jilla Fer Ni Badli HAth Par Dharbvama Aavnar Chhe.


Ghan Divas thi Badha Shikshako ne Ek Prashn Thato Haase ke Temni Badli Kyare Thashe te Ange Sangh dwara Prathamik Shikshako ni Badli Ange Rajuaat Karvama Aavi chhe Jena Thaki Tuka Bhavishya m aPathamik Shikshako ni Badli hath par Lai Shakay tem Chhe.jena Thaki Ghana Shikshako ke je Potana Vatanma Java Mangta Hoy Temne Potana Vatan no Labh Aapva Babat.


Shikshako Ni Badli Ange Rajuaat Par Ek Najar...


IMPORATANT LINK::::;

Tag : RAJYA SANGH
0 Komentar untuk "Shikshako Ni Badli Ange Rajuaaat Par Ek Najar."
Back To Top